Kerajaan Islam di Madinah

Nota Sejarah Tingkatan 4

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Perkongsian menarik nota online sejarah, nota lengkap dan nota ringkas tingkatan 4 bab 5

Kerajaan Islam di Madinah membincangkan tentang perjanjian Aqabah yang dimeteraikan antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad. Seterusnya mengetahui sebab berlakunya hijrah orang Islam ke Madinah dari Makkah dan kemudian terbentuknya piagam Madinah. Setelah Islam semakin berkembang di Madinah, beberapa peristiwa telah menyebabkan termeterainya perjanjian Hudaibiyah yang seterusnya membantu pembukaan semula kota Makkah oleh orang Islam

Semoga usaha ini dapat memberi manfaat kepada semua pembaca.

Pengenalan Kerajaan Islam di Madinah & Perjanjian Aqabah

Pengenalan Kerajaan Islam di Madinah dan Perjanjian Aqabah

Menceritakan tentang latar belakang penduduk Madinah dan 2 perjanjian Aqabah yang dimeteraikan antara penduduk Madinah dan Nabi Muhammad. Dalam topik ini juga menceritakan tentang kesan perjanjian Aqabah

Hijrah

Hijrah

Membincangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan hijrah, mengetahui sebab dan tujuan hijrah serta mempelajari apakah kepentingan hijrah. Dalam topik ini juga menceritakan tentang sokongan dan pengorbanan para sahabat dalam membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam

Piagam Madinah spm

Piagam Madinah

Mempelajari apa yang dimaksudkan dengan piagam Madinah. Seterusnya membincangkan tentang isi kandungan yang terdapat dalam piagam Madinah daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Kemudian memahami apakah kepentingan piagam Madinah yang seterusnya menjadi salah satu usaha penyebaran Islam

Perjanjian Hudaibiyah spm

Perjanjian Hudaibiyah

Mempelajari apakah yang menyebabkan termeterainya perjanjian Hudaibiyah serta memahami kepentingan perjanjian Hudaibiyah dan beberapa situasi yang menyebabkan perjanjian Hudaibiyah dibatalkan

Bab 5 pembukaan semula kota makkah

Pembukaan Semula Kota Makkah

Setelah mengetahui pencabulan terhadap perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi Muhammad memulakan strategi untuk memasuki semula Kota Makkah. Seterusnya terdapat beberapa kesan yang berlaku selepas pembukaan semula kota Makkah ini. Selepas memahami sebab dan cara Nabi Muhammad memasuki semula Kota Makkah, kepentingan dari peristiwa tersebut akan diterangkan