Tamadun Awal Asia Tenggara

Nota Sejarah Tingkatan 4

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Perkongsian menarik nota online sejarah, nota lengkap dan nota ringkas tingkatan 4 bab 3

Tamadun awal Asia Tenggara membincangkan tentang latar belakang dan bukti kewujudan tamadun awal ini di Asia Tenggara. Seterusnya mengetahui bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara seperti kerajaan Agraria yang di dalamnya terdapat 2 kerajaan yang yang terkenal seperti kerajaan Funan dan kerajaan Angkor. Manakala kerajaan Maritim juga terdapat beberapa kerajaan yang terkenal seperti kerajaan Srivijaya dan kerajaan Kedah Tua. Kemudian daripada bukti kewujudan kerajaan awal ini, dapatlah kita melihat pengaruh agama Hindu dan Buddha daripada beberapak aspek utama seperti sistem pemerintahan

Semoga usaha ini dapat memberi manfaat kepada semua pembaca.

Pengenalan Tamadun Awal Asia Tenggara

Pengenalan Tamadun Awal Asia Tenggara

Menceritakan tentang kewujudan tamadun awal di Asia Tenggara dan bukti yang diperoleh daripada sumber bertulis dan sumber arkeologi tentang kewujudan kerajaan tamadun awal di Asia Tenggara

bentuk-bentuk kerajaan awal

Bentuk-bentuk Kerajaan Awal

Membincangkan tentang 2 kerajaan utama tamadun awal Asia Tenggara iaitu kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim. Kerajaan Agraria banyak menumpukan aktiviti pertanian, penternakan dan pemungutan hasil hutan manakala kerajaan Maritim lebih menumpukan aktiviti perdagangan dan kelautan

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Membincangkan tentang pengaruh agama Hindu dan Buddha daripada 3 aspek utama iaitu cara kedatangan, pengaruhnya dalam sistem pemerintahan dan pengaruhnya dalam sistem kesenian dan kesusasteraan