Bahasa Arab:

 • Mudun
 • Madain
 • Madana (Tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar)

Bahasa Inggeris:

 • Civilization
  • Daripada Bahasa Greek: Civitas iaitu Bandar
  • Peradaban

Masyarakat Barat:

1. Pembangunan lahiriah. Dalam hal kebudayaan (penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran).

[wp_quiz_pro id=”202″]

Masyarakat Islam:

1. Pembangunan lahiriah dan rohaniah.

[wp_quiz_pro id=”215″]

 • Disokong oleh Richard Sullivan (Sarjana Barat):
  • Mengakui unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun

[wp_quiz_pro id=”222″]

Ibn Khaldun

 

1. Berpendapat semangat Assabiah atau kekitaan membentuk semangat bekerjasama dan saling membantu kemudian membentuk kehidupan bandar iaitu Kehidupan yang bertamadun

2. Kitab Muqaddimah (karya ulung) menggunakan istilah:

Umran

Tanah yang didiami secara tetap, berkembang dan maju

Hadarah

Hidup di bandar (Kehidupan yang penuh tatasusila, kesopanan, dan moral tinggi)

Secara umum, konsep tamadun mementingkan pencapaian lahiriah (pembinaan kota) tetapi mesti dalam pencapaian rohaniah , tatasusila dan moral