Bahasa Arab:

 • Mudun
 • Madain
 • Madana (Tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar)

Bahasa Inggeris:

 • Civilization
  • Daripada Bahasa Greek: Civitas iaitu Bandar
  • Peradaban

Masyarakat Barat:

1. Pembangunan lahiriah. Dalam hal kebudayaan (penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran).

Gordon Childe

gordon childe sarjana barat 1 Click to Flip
gordon childe sarjana barat 2

Darcy Riberio dan R.A. Buchanan

Darcy Riberio dan R.A. Buchanan 1 Click to Flip
Darcy Riberio dan R.A. Buchanan 2

Masyarakat Islam:

1. Pembangunan lahiriah dan rohaniah.

Syed Naquib al Attas

syed naquib al attas historian 1 Click to Flip
syed naquib al attas historian 2

 • Disokong oleh Richard Sullivan (Sarjana Barat):
  • Mengakui unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun

Ibn Khaldun

ibn khaldun history 1 Click to Flip
ibn khaldun history 2

Ibn Khaldun

 

1. Berpendapat semangat Assabiah atau kekitaan membentuk semangat bekerjasama dan saling membantu kemudian membentuk kehidupan bandar iaitu Kehidupan yang bertamadun

2. Kitab Muqaddimah (karya ulung) menggunakan istilah:

Umran

Tanah yang didiami secara tetap, berkembang dan maju

Hadarah

Hidup di bandar (Kehidupan yang penuh tatasusila, kesopanan, dan moral tinggi)

Secara umum, konsep tamadun mementingkan pencapaian lahiriah (pembinaan kota) tetapi mesti dalam pencapaian rohaniah , tatasusila dan moral